Chính sách bảo mật

Dưới đây là các chính sách bảo mật thông tin của Thủy Khí Điện.

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Thủy Khí Điện (TKĐ).

Địa chỉ website là: https://thuykhidien.com.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Khi khách hàng truy cập vào website và liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin dữ liệu cá nhân được điền vào biểu mẫu như:

  • Họ và tên.
  • Địa chỉ.
  • Email.
  • Số điện thoại.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân khách hàng được thu thập chỉ sử dụng trong nội bộ. Chúng tôi không chia sẻ với bất kỳ một đơn vị hay cá nhân thứ ba nào khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với dữ liệu thu thập các nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Dữ liệu chỉ được xóa nếu có yêu cầu từ khách hàng.

Quyền dữ liệu của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu các nhân của bạn bất kỳ khi nào bạn muốn.

Thông tin liên hệ

Thủy Khí Điện

Email: thuykhidienvn@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi TKĐ cam kết tuân thủ theo luật bảo vệ thông tin cá nhân. Không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào khi chưa được sự cho phép của khách hàng.

Nếu quý khách phát hiện TKĐ có dấu hiệu bị xâm phạm dữ liệu cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết.